Neck

Neck

Valheim oyununda bulunan bir yaratıktır.

Neck çayır ve kara orman biyomunda genellikle su kıyılarında bulunan bir yaratıktır.

Öldürüldüğünde pişirilebilecek bir yiyecek olan nek kuyruğu ve düşük bir ihtimalle nek avı ganimeti elde edilir.

Düşük cana ve düşük hasara sahiptir.

- Valheim Rehber -