Kömür

Kömür

Valheim oyununda bulunan bir eşyadır.

Kömür, Eritme fırını ve Büyük Fırın için yakıttır.

◘ Bataklık biyomunda bulunan Surtling yaratıklarının öldürülmesiyle,
◘ Kömür ocağında odunların yakılmasıyla elde edilir.

-Valheim Rehber-