Goblin

Goblin

Valheim oyununda bulunan bir yaratıktır.

Ova biyomunda bulunur.

Gruplar halinde gezerler.

Geceleri sayıları artar.

Öldürüldüğünde kara metal hurdası, sikkeler ve düşük ihtimal ile goblin avı ganimeti elde edilir.

Yagluth bossu öldürüldükten sonra Çayır ve Kara Orman biyomlarında geceleri doğmaya başlarlar.

- Valheim Rehber -