Çıkrık

Çıkrık

Valheim oyununda bulunan bir eşyadır.

Çıkrık, Moderi öldürüp Zanaatkar Tezgahını kurduktan sonra yapılabilir.

Ketenleri iplik haline getirmek için kullanılır.

-Valheim Rehber-